تبلیغات
ایل ها-illha - زندگی در قشلاق
این بخش شامل  اسکان و توقف کامل ایل و  جدایی از پیکره کوچ سراسری  و نحوه پراکندگی در خطه و یورد های زمستانی که بنام قشلاق یا گرمسر هم  اطلاق میشود ، می پردازد .Usefi Family


دشت گندالی نیمه قشلاق باصری