ج
مال   ( منظور  در ایلات گله ها و گوسفند ) در زمستان می میرد ، اما صاحبش تابستان با خبر میشود . مثلا گوسفندان در فصل گرما از تشنگی و بد خوراکی مرض و بیماری میگیرد و این روند مرگ و میر به فصل سرما کشیده میشده  و ناگهان تمام دارایی فرد به یکباره از بین میرود و درست گفته ان استاد قدیم و علاج واقعه را اگر پیش از ان انجام نشد لااقل بموقع باید انجام داد . 

شب شراب نیارزد به خماری بامداد .دیگر نیازی به توضیح ندارد .

بیماریهای شایع در دامهای عشایر در گذشته " کوچک = kowchak،جیگن ، طبقه ، گری ، زالو گرفتگی ، شبدر و یونجه تر خوری و منجر به ترکیدگی گوسفندان ، بعدها با رواج و کمک  داروهای دام پزشکی و شناخت  کرم روده ، هم وارد مهلکه و اضافه شد . که با قرص های ریزی تنی رازی  این انگل را درمان میکردند .و دهها مرض خود شناختی در ایلات موجود بود که برای هر کدام راه و روش سنتی خاص خود را داشت وبرخی درمان کامل و برخی نیمه درمان و اندکی هم بدون درمان موجب تلف حیوانات میشد .