تبلیغات
ایل ها-illha - tamasha

معرفی ایلات و عشایر فارس-بعضی مطالب متفرقه
بهار  ایل در مسیر ایل : گاهی زود و گاهی کند صورت می گرفت ، اما صاحبان ایل حرکت خود را با شروع بهار هماهنگ و مطابقت می داد تا مبادا نا بسامانی در کوچ و کمبود مرتع رخ دهد . ادامه...

Admin Logo
themebox Logo

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر