پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

مطلب رمز دار : شمارش احشام (گله )در ایل باصری

• نوشته شده توسط: منوچهر یوسفی

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نظرات()