شنبه 18 شهریور 1396

بسوی ییلاق بزرگ

• نوشته شده توسط: منوچهر یوسفی

چاه بید
چاه و کاریز باستانی
رودخانه فصلی به عرض بیش از 500 متر  مراتع را  از جنگل نیمه بکر جدا میسازد

نظرات() 


برچسب ها: چاه بید ، بزرگ ییلاق ،